Examens tijdens Corona / Covid-19 pandemie

Corona / Covid-19

Ook voor Provex, medewerkers en kandidaten, beperkt de Covid-19 pandemie de voortgang van werkzaamheden zeer. 
Omdat veiligheid van kandidaten en medewerkers voorop staat is een normale uitvoering van initiële, onderhoud of verlengingsexamens op de wijze zoals we die gewend zijn niet mogelijk.
 
Provex biedt daartoe de volgende oplossing:
 
‘Examens on-line’.
 
Hoe gaan we dit regelen?
 
Initiële examens, Onderhoud of Verlengingsexamens:
Verantwoordingsdocumenten worden door kandidaten per e-mail (rechtstreeks of via wetransfer) gestuurd naar    
        info@provex.nl . De kandidaat ontvangt binnen drie werkdagen een bevestiging van ontvangst en het verzoek
        tenminste drie momenten aan te geven waarop het examengesprek kan plaatsvinden
Provex bekijkt de documentatie en kiest een van de drie momenten (c.q. doet nieuwe datum/tijd voorstellen als
        de aangeboden drie niet passen).
Per computer wordt vooraf door Provex met de kandidaat contact gezocht. Daarbij komen de volgende zaken aan de orde:
        o De kandidaat dient aan te geven of hij/zij werkt met ‘Teams’ of met ‘Zoom’
        o De kandidaat dient aan te geven onder welk e-mail adres hij/zij bereikbaar is met een van de bovengenoemde
                programma’s
        o De kandidaat verstrekt een telefoonnummer waarop hij/zij bereikbaar is 
 
Provex zoekt dan op het afgesproken moment met Teams of Zoom contact met de kandidaat en het beeldgesprek verloopt digitaal. Belangrijk is dat ook het beeldgedeelte van de sessie functioneert. Kandidaat en examinator dienen goed zichtbaar in beeld te zijn; de spreekkwaliteit dient voldoende te zijn.
 
Na het gesprek ontvangt de kandidaat per e-mail binnen vijf werkdagen de uitslag.
 
De gesprekken worden door Provex opgenomen en één maand na bekendmaking van de uitslag – indien er geen beroep of bezwaar is aangetekend – verwijderd. Bij beroep of bezwaar wordt het bestand verwijderd één maand na afloop van de beroep- of bezwaarprocedure en behandeling.
 
Voor vragen of opmerkingen kan de kandidaat zich wenden tot info@provex.nl .