Safety on the Job © - Opleiding

Afhankelijk van de risicoscan wordt een opleidingsplan gemaakt. Dit kan per beroepsgroep, afdeling of persoon gebeuren. De risico inventarisatie in uw bedrijf kan een goed hulpmiddel zijn.
Dit opleidingsplan houdt in:
  • Vastleggen doelstellingen
  • Tijd van uitvoering
  • Kostenoverzicht
  • Certificering
Provex heeft zelf geen docenten in dienst, maar beschikt over veel contacten met deskundigen die tevens bewezen hebben goede trainers te zijn. Ook is het mogelijk personeelsleden van het eigen bedrijf in te zetten. Provex kan dan bijvoorbeeld weer een ‘train de trainer’ cursus verzorgen.