Safety on the Job © - certificering

Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever worden de eisen vastgesteld waaraan medewerkers moeten voldoen. Op grond daarvan worden de certificeringseisen opgesteld. Na afloop van de opleiding worden deze eisen per persoon middels een onafhankelijk examen getoetst.

Geslaagde kandidaten ontvangen een certificaat.

Lengte van de geldigheid van het certificaat hangt af van de veiligheidsscan die ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt is. Afhankelijk daarvan worden ook de onderhoudseisen vastgesteld.

Provex onderhoudt de examenprotocollen in eigen beheer. Voor het bedrijf dat zaken doet met Provex geldt dat in één slag cursus, examen en administratie gerealiseerd kunnen worden.

 

Tijdsduur en uitvoering
afhankelijk van risicoscan en oplediings/certificeringsplan     

Talen
Alle gewenste talen
 
Kosten
Afhankelijk van taal, examenmoment, groepsgrootte en locatie: graag maken wij een offerte
 
Controle
Van kandidaten die via deze examenroute geslaagd zijn kan het certificaat gecontroleerd door een e-mail te sturen naar info@provex.nl. Vermeld in deze e-mail van elke kandidaat wiens gegevens u wenst te
controleren:
 
  • Voorletters en volledige achternaam (verplicht)
  • Geboortedatum (verplicht)
  • Examennummer (wenselijk)
U ontvangt in principe binnen 2 werkdagen antwoord.