Assessoren / Examinatoren M.B.O. - Opleiding

Doel
 
In de opleiding van de assessor staat de ontwikkeling van een aantal individuele competenties van de onderwijsexaminator centraal. Het traject bestaat uit meerdere faseringen en draagt daarmee bij aan de consolidatie van examenkwaliteit voor onderwijsinstellingen, middels haar gecertificeerde assessoren.
 
Het traject wordt gestart met een tweedaagse training ‘Competentiegericht Leren Examineren Assessor’. De training gaat verder met een aantal praktijkopdrachten voor de deelnemer waarbij de opbouw van een portfolio centraal staat. Het traject wordt afgesloten met een toetsing van het competentieprofiel van de examinator. Hiermee wordt in een uitgebreid traject ingezet op duurzaamheid (gedegen en individueel procesgeoriënteerd), collegiaal leren (360 graden feedback en open leeromgeving) en een persoonlijke investering voor de onderwijsassessor binnen zijn eigen onderwijstaak.
 
Centraal in de training staan zes competenties voor de examinator, gebaseerd op het competentieprofiel van de examinator en geselecteerd n.a.v. uitvoerig vooronderzoek in 2005. Het betreft de volgende zes competenties:
  1. Inlevingsvermogen, sociale sensitiviteit
  2. Vakkundig observeren
  3. (be-)Oordelen
  4. Kritische en onafhankelijke houding
  5. Communicatief afstemmen, zuiver verwoorden en verantwoorden
  6. Systematisch en proceduregericht kunnen werken
 
Uitvoering Opleidingen
 
 
Certificering
                         
 
Tijdsduur                          
2 dagen
Op aanvraag is een extra specifieke examen- en portfoliotraining beschikbaar (1 dag)
 
Kosten                                               
Op aanvraag
 
Inlichtingen