Vaststeller meet- en beoordelingsinstrumenten - Certificering

Inhoud examen
 
De vakbekwaamheidseisen zijn in termen van competenties gedefinieerd.  
Een competentie is het ontwikkelbaar vermogen van een persoon om adequaat te handelen bij het uitvoeren van een taak. Zij wordt gevormd door een integratie van kennis, houding en vaardigheden.
Dit betekent voor de Vaststeller meet- en beoordelingsinstrumenten dat hij in staat is om op adequate wijze de kwaliteit van meet- en beoordelingsinstrumenten te beoordelen en vast te stellen.
De inhoud van het examen richt zich dan ook specifiek op het beoordelen van deze kennis, vaardigheden en houding van de kandidaat Vaststeller meet- en beoordelingsinstrumenten. 
 
Tijdsduur
2 uur
 
Geldigheid certificaat
5 jaar (onderhoudsplicht binnen 3 jaar)
 
Tarief
Per persoon € 520,-
Voor deze certificering geldt geen btw plicht als de opleiding ook zonder btw gefactureerd is.
 
Informatie
 

Deze opleiding en certificering kan gecombineerd worden met de opleiding en certificering Constructeurs / Toetsontwikkelaars meet- en beoordelingsinstrumenten.